Ny minibok!

Förändring genom utveckling - Att nå sina mål

Vårt sätt att åstadkomma verkliga förbättringar av säkerheten

Copyright©: Inger Larsten 2007
Grafisk form och sättning: Stormdals Tryck- och Bokkonsult
Tryck: EO Grafiska, Stockholm 2007
Pris: 100 kronor inklusive moms

Beställ miniboken här !

Tre entusiaster på TeliaSonera beskriver sitt förändringsarbete

Bokomslag

Tre entusiaster på TeliaSonera beskriver sitt förändringsarbete som innebär effektivisering, attitydförändring och ett förändrat arbetssätt. De har i sitt arbete med framgång tillämpat styrkan av olikheter i samverkan.

Göran, Leif och Joachim arbetar med säkerhet och är vana att föreläsa om sin uppföljningsmodell Vårt sätt att åstadkomma verkliga förbättringar av säkerheten. Många är intresserade av att få veta mer om deras arbetssätt och hur de burit sig åt för att lyckas så bra. Det är en självklarhet att säkerhetsbranschen visat intresse, men här finns stora lärdomar och mycket inspiration att hämta även för människor och organisationer som sysslar med andra saker. Vi hoppas att många organisationer och företag kan dra nytta av detta exempel.

Inger Larsten har skapat ViljeKraft® - en arbetsmetodik för värderingsstyrd förändring. Inger är beteendevetare och organisationskonsult. Hon driver egen konsultverksamhet och arbetar med att skapa förändring genom utveckling.


Olikhet – en styrka

Människors drivkrafter och värderingar i förändringsarbete Av Inger Larsten

Svenska Förlaget
Nytryck i pocket 2003
Pris: 231 kronor inklusive moms

Beställ boken här! (Länken går till Vulkan Media.)
Bokomslag

Alla vet att det är viktigt att uppmuntra människors handlingskraft och kompetens - men hur gör man? Alla vet också att förändringar är det enda säkra nu för tiden, men hur styr man förändringar till bra resultat?

När människor som är olika vill och kan samarbeta kommer de lättare fram till lösningar och ett samlat resultat som blir bra. Men för att varje person ska komma till sin rätt måste man kunna överbrygga de motsättningar som naturligt finns mellan olika människor. Man måste förstå värdet av olikheter och man måste hysa respekt för och skaffa sig insikt om egna och andras drivkrafter.

Inger Larsten har utvecklat sin egen metod, ViljeKraft, för att bidra till en positiv utveckling i förändringsarbete. En metod som visat sig effektiv och som fungerar i samspelet mellan människor. Hon stöder sig på gedigen teoretisk forskning kring människors värderingar och drivkrafter och har lyckats omvandla vetenskapen till ett praktiskt handlingsprogram med tydlig förankring i verkligheten. Det visar inte minst de fallstudier från företag i förändring som också redovisas i boken.


<< Hem