Konsulter som arbetar med ViljeKraft®

   

 Foto

Inger Larsten
Larsten Utveckling AB
070 - 555 8 555

 

INGER LARSTEN

Organisationskonsult

Inger har beteendevetenskaplig utbildning och 20 års erfarenhet av att tillsammans med företag och organisationer i förändring tillämpa styrkan av olikheter och skapa samverkan och resultat.

Inger har utvecklat metoden ViljeKraft® och skapat en praktisk tillämpning av den vetenskapliga forskningen om arbetets drivkrafter och förändringsstrategiers effektivitet.

Inger ansvarar också för utbildning och certifiering.

   

 Foto
Elsbeth Sjöstedt
Mindset AB 
070 - 870 68 61

ELSBETH SJÖSTEDT

Organisationskonsult

Elsbeth, som är certifierad i metoden ViljeKraft®, verkar idag som seniorkonsult i Mindset AB med huvudsaklig inriktning på chefs- och ledarutveckling. Elsbeth genomför uppdrag på olika organisatoriska nivåer hos företag och organisationer i förändring. Uppdragen spänner från utvecklingsfrågor till frågor med problemfokuserat innehåll.

Vad vi står för

Respekt för olika individer.

Visionen om livskraftiga organisationer bygger på en humanistisk människosyn där individerna har lika värde. Däremot har de olika drivkrafter och värderingar och bidrar därför på olika sätt till organisationens mål.

Resultat genom samverkan.

När människor med olika drivkrafter samverkar leder det till bättre resultat på både kort och lång sikt. Samverkan innebär att varje individs produktiva krafter bejakas - utan att det sker på någon annans bekostnad. De produktiva krafterna stimuleras för att minimera de mindre produktiva.

Friska organisationer.

Konsultinsatsen ska ge värde för verksamheten, för medarbetare såväl som för chefer och kunder. Målet med att tillämpa metoden ViljeKraft® är att skapa livskraftiga, friskare organisationer som uppnår bra resultat samtidigt som människors värde respekteras.

Kundens integritet.

Vi värnar om kundens integritet. Referenser och information om kunder ges förutsatt att denne gett sitt godkännande. Exemplifiering som inte kan härledas till aktuell kund är däremot legitim och kan bidra till andras förståelse.

Dessa värden är överordnade konsulternas intäkter och vinning.

 

Utbildning och certifiering

Våra konsulter har alltid någon form av beteendevetenskaplig utbildning och antas till utbildningen efter genomförd intervju. Teoretisk utbildning och praktisk träning sker stegvis och med handledning. Efter handledarens godkännande sker certifiering.

 

Upp